LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Xem lịch theo tuần


Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Năm
8/1/2019
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang. Chủ tịch UBND tỉnh
Hội nghị trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Sáu
8/2/2019
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tại xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương. PCT UBND tỉnh Trần Ngọc Thực
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội người cao tuổi. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh
Thứ Bảy
8/3/2019
Chủ Nhật
8/4/2019
Thứ Hai
8/5/2019
Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3- Về một số nội dung Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019. Ban Dân tộc tỉnh
4- Một số nội dung khác.
5- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Từ ngày 05/8/2019-11/8/2019, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. PCT UBND tỉnh: Trần Ngọc Thực, Nguyễn Đình Quang Sở Ngoại vụ
Thứ Ba
8/6/2019
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Giáo dục và Đào tạo
Thứ Tư
8/7/2019
Dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
Thứ Năm
8/8/2019
Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 (Khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức tại Tuyên Quang). Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thứ Sáu
8/9/2019
Họp Ban Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoa trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cơ quan, đơn vị liên quan
Thứ Bảy
8/10/2019
Chủ Nhật
8/11/2019
Thứ Hai
8/12/2019
Họp nghe giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị liên quan
Họp Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh về sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Bảo hiểm xã hội tỉnh
Họp nghe về dự thảo Quy định giá dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao (học phí) đối với Trường Phổ thông Tuyên Quang. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Giáo dục và Đào tạo
Thứ Ba
8/13/2019
Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Giáo dục và Đào tạo
Họp về tiến độ giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp Dự án 327, 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất; tiến độ sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Họp nghe về việc xây dựng Chính sách hỗ trợ thu gom xử lý rác thải tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ Tư
8/14/2019
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 46: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng củ a Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
2- Báo cáo kết quả kiểm tra và Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Đoàn kiểm tra số 1057 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3- Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 80 năm ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than (20/3/1940-20/3/2020). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
4- Một số nội dung khác.
5- Công tác tổ chức, cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thứ Năm
8/15/2019
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Thứ Sáu
8/16/2019
Thứ Bảy
8/17/2019
Chủ Nhật
8/18/2019
Thứ Hai
8/19/2019
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang
Họp Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Trần Ngọc Thực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ Ba
8/20/2019
Từ ngày 20/8/2019-22/8/2019: Luyện tập cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019 (Hợp luyện theo khung diễn tập cơ chế). Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Tư
8/21/2019
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 8 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài nguyên và Môi trường
2- Về việc xây dựng Chính sách hỗ trợ thu gom xử lý rác thải tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường
3- Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính
4- Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo
5- Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo
6- Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, Sở Nội vụ
7- Đề án giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang. Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8- Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Nội vụ
9- Đề án giải thể Trung tâm hành chính công huyện Chiêm Hóa. UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Nội vụ
10- Đề án giải thể Trung tâm hành chính công thành phố Tuyên Quang. UBND thành phố Tuyên Quang, Sở Nội vụ
11- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
12- Quyết định thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
13- Quyết định thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
14- Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Công Thương
15- Quy định giá dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao (học phí) đối với Trường Phổ thông Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo
16- Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ Năm
8/22/2019
Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019 (phiên trù bị). Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Dân tộc tỉnh
Thứ Sáu
8/23/2019
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Dân tộc tỉnh
Thứ Bảy
8/24/2019
Chủ Nhật
8/25/2019
Thứ Hai
8/26/2019
Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thứ Ba
8/27/2019
Họp Thường trực Tỉnh ủy: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Giao ban Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tháng 8/2019. Văn phòng Tỉnh ủy
2- Chủ trương một số dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 17/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
4- Lịch làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tháng 9/2019. Văn phòng Tỉnh ủy
5- Công tác tổ chức, cán bộ.
Thứ Tư
8/28/2019
Từ ngày 28/8/2019-30/8/2019: Luyện tập cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019 (Luyện tập tổng hợp lần 1). Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Năm
8/29/2019
Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Họp nghe về công tác giảm nghèo năm 2019. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ Sáu
8/30/2019
Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 31/8/2019: Dự Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ Bảy
8/31/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG