SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Thủ tục Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)
 2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)
 3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)
 4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới
 5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
 6. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
 7. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu
 8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trấn, hoặc thuê - mua tàu
 9. Thủ tục Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
 10. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá
 11. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán
 12. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
 13. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản
 14. Thủ tục Cấp Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
 15. Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản
 16. Thủ tục cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
 17. Thủ tục Xác nhận đăng ký tàu cá
 18. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá
 19. Thủ tục Cấy giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG