LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Xem lịch theo tháng

Tuần thứ 39 năm 2019 - Từ ngày: 23/09/2019 - Đến ngày: 29/09/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
23/09/2019
Luyện tập cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Ba
24/09/2019
Luyện tập cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Tư
25/09/2019
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 9 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ quý IV năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
3- Bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024. Sở Tài nguyên và Môi trường
4- Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. UBND thành phố Tuyên Quang
5- Danh mục các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư
6- Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018. Sở Tài chính
7- Kế hoạch thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ban Dân tộc tỉnh
8- Đề án tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ
Hội nghị trực tuyến của Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Thứ Năm
26/09/2019
Từ ngày 26/9/2019 đến ngày 28/9/2019: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Sáu
27/09/2019
Thứ Bảy
28/09/2019
Chủ Nhật
29/09/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG